Zezwól

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SALTANDPEPPER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep internetowy Saltandpepper prowadzony pod adresem www.saltandpepper.pl (dalej zwaną Witryną) prowadzony przez spółkę: SNP FASHION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 73 lokal 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000528688, REGON 147483705, NIP 5213681417 (zwaną dalej Administratorem).
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Sklep Saltandpepper zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie, przy czym Klienta obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisu. 

II. ZBIORY DANYCH ZBIERANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY/ PLIKI COOKIES

 1. Sklep Saltandpepper nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Korzystając dalej z Witryny, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu Saltandpepper.
 3. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez sklep i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym Klienta sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny. Wykorzystywane przez sklep Saltandpepper pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak: hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 4. Sklep Saltandpepper wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
  - identyfikacji Klientów jako zalogowanych;
  - zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  - zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania;
  - dostosowania zawartości Strony do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić Witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Saltandpepper oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta;
  - utrzymania i zapisanie stanu sesji Klienta Witryny.
 5. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  - „stałe" są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
  - „wydajnościowe” są plikami umożliwiającymi zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
  - „funkcjonalne” są to pliki, które służą: wzbogaceniu funkcjonalności Witryny, bez nich Witryna będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji Klienta lub zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Witryny, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności Witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej;
  - „biznesowe” są to pliki, które umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest Witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Witryny, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez administratora przychodów subsydiujących działanie Strony. Do tej kategorii należą cookies reklamowe.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient sklepu Saltandpepper może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu Saltandpepper.
 9. Salatnadpepper gromadzi również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

III. ZBIORY DANYCH ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Saltandpepper będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  - Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  - Nazwa firmy (opcjonalnie);
  - NIP firmy (opcjonalnie);
  - Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury;
  - Adres poczty elektronicznej;
  - Numer telefonu.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
 3. Sklep Saltandpepper zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nim telefonicznie w sprawach związanych
  z realizowanym zamówieniem. 
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia można skorzystać z opcji w ramach swojego konta lub wysyłając informacje na adres: hello@saltandpepper.pl.

IV. MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO - NEWSLETTERY

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogę elektroniczną.
 2. W ramach uzyskanej od Klienta zgody Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery oraz informacje o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych w Witrynie, zaś na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego informacji o aktualnych promocjach w sklepie prowadzonym w Witrynie.
 3. Klient może zrezygnować z newslettera w każdej chwili. Warunkiem złożenia rezygnacji jest wybranie opcji "Ustawienie newslettera", znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej, a następnie wpisanie swojego adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie Saltandpepper.
 4. Saltandpepper zastrzega sobie prawo do: chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Klienta; usunięcia konta w serwisie, jeżeli Klient naruszył Regulamin sklepu Saltandpepper lub Politykę Prywatności.

V. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

 1. W celu realizacji umowy sprzedaży sklep Saltandpepper może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, firmy świadczące usługi e-mail marketingu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
  W celu realizacji tego uprawnienia można skorzystać z opcji w ramach swojego konta lub wysyłając informacje na adres: hello@saltandpepper.pl.

 

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Sklep Saltandpepper dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Saltandpepper stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Klienta.
 2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 3. Podjęte przez Saltandpepper działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim, należy pamiętać o wylogowaniu po zakończeniu korzystania z Witryny.

VII. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo, w każdym czasie, dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: hello@saltandpepper albo pisemnie na adres Administratora.


VIII. INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Saltandpepper  nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

IX. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt” lub pod adresem e-mail: hello@saltandpepper.pl.